Actualitat

Ves enrere SEGONA REOBERTURA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES AL CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (TERMINI FINALITZAT)

SEGONA REOBERTURA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES AL CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (TERMINI FINALITZAT)

 

Es publica la resolució del director general de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat per la qual s'acorda obrir un nou termini de cinc dies hàbils, per a la presentació de candidatures per a cobrir les vocalies del Consell Consultiu Trans. El termini estarà obert des del 05/02/2019 fins al 11/02/2019 (tots dos inclosos).

 

Les candidatures podran presentar-se telemàticament, si es presenten en representació de les entitats. En el cas de les candidatures individuals, tot i que és preferible la seua presentació telemàtica, també podran dirigir-se a la Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat i presentar-se en els llocs indicats en l'article 16.4 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Les candidatures es presentaran en el model normalitzat associat al tràmit.

 

RESOLUCIÓ.