Actualitat

Ves enrere RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLIQUEN LES CANDIDATURES PRESENTADES A LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLIQUEN LES CANDIDATURES PRESENTADES A LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

De conformitat amb el Decret 5/2019, de 25 de gener, del Consell, pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano, es procedeix a publicar la Resolució del director general d'Igualtat en la Diversitat per la qual es publiquen les candidatures presentades a les vocalies del Consell Valencià del Poble Gitano previstes en l'article 7, apartats f), g), h), i) i j) del citat Decret 5/2019.

 

Pròximament s'indicaran les dates per a l'elecció de les candidatures.