Actualitat

Ves enrere RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA EL LLISTAT DEFINITIU D’ASSOCIACIONS LGTBI, A L’EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA EL LLISTAT DEFINITIU D’ASSOCIACIONS LGTBI, A L’EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA EL LLISTAT DEFINITIU D'ASSOCIACIONS LGTBI, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

D'acord amb el que es disposa en l'article 14.1 del Decret 101/2020, de 7 d'agost, del Consell, publicat en el DOGV Núm. 8884 de 17 d' agost de 2020, es dóna publicitat a la RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA EL LLISTAT DEFINITU D'ASSOCIACIONS LGTBI, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.