Actualitat

Ves enrere RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA EL LLISTAT DEFINITIU D'ENTITATS DEL MOVIMENT ASSOCIATIU GITANO, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA EL LLISTAT DEFINITIU D'ENTITATS DEL MOVIMENT ASSOCIATIU GITANO, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

 

 

D'acord amb el que es disposa en l'article 11.b) del Decret 5/2019, de 25 de gener, del Consell, publicat en el DOGV Num. 8476/ 31.01.2019, es dóna publicitat a la RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA EL LLISTAT DEFINITIU D'ENTITATS DEL MOVIMENT ASSOCIATIU GITANO, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.