Actualitat

Ves enrere RESOLUCIÓ, DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUAL S'ACCEPTEN LES RENÚNCIES I ES NOMENEN LES VOCALIES DEL CONSELL CONSULTIU TRANS.

RESOLUCIÓ, DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUAL S'ACCEPTEN LES RENÚNCIES I ES NOMENEN LES VOCALIES DEL CONSELL CONSULTIU TRANS.

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 22 del Decret 102/2018, de 31 d’agost, del Consell, de desenvolupament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere de la Comunitat Valenciana, correspon a la presidència del Consell el nomenament de les persones designades per a formar part del Consell Consultiu Trans.
Per Resolució de 22 de maig de 2023, de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives i presidenta del Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana, per la qual s'accepten les renúncies i es nomenen les vocalies del Consell Consultiu Trans.