Actualitat

Ves enrere RESOLUCIÓ, DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTA I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUAL S'ACCEPTEN LES RENÚNCIES I ES NOMENEN LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

RESOLUCIÓ, DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTA I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUAL S'ACCEPTEN LES RENÚNCIES I ES NOMENEN LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 13 del Decret 101/2020, de 7 d’agost, del Consell, de desenvolupament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI, correspon a la presidència del Consell Valencià LGTBI el nomenament de les persones designades per a formar part del Consell Valencià LGTBI.

Per Resolució de 22 de maig de 2023, de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives i presidenta del Consell Valencià LGTBI, per la qual s'accepten les renúncies i es nomenen les vocalies del Consell Valencià LGTBI.