Actualitat

Ves enrere REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL DESENROTLLAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HÒMENS I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES, EN LA COMUNITAT VALENCIANA (publicat el dia 14 d’abril de 2021)

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL DESENROTLLAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HÒMENS I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES, EN LA COMUNITAT VALENCIANA (publicat el dia 14 d’abril de 2021)

En l'apartat Ajudes i subvencions s'ha publicat el requeriment d'esmena de la convocatòria de les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2021.