Actualitat

Ves enrere REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS EN DONA EN SITUACIÓ DE RISC O EXCLUSIÓ SOCIAL

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS EN DONA EN SITUACIÓ DE RISC O EXCLUSIÓ SOCIAL

Publicada el dia 25 de març de 2019

Per Resolució de 13 de desembre 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives es van convocar les ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació o risc d'exclusió social, per a l'exercici 2019 (DOGV núm.8449/21.12.2019). Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i examinades les mateixes, s'observen errors o falta de documentació en els expedients que es relacionen en els annexos I y II.