Actualitat

Ves enrere Publicada la Resolució de 21 d'octubre de 2016 de resolució d'ajudes a projectes d'igualtat en la diversitat 2016 i d'establiment de termini de justificació de la bestreta

Publicada la Resolució de 21 d'octubre de 2016 de resolució d'ajudes a projectes d'igualtat en la diversitat 2016 i d'establiment de termini de justificació de la bestreta

RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2016, de la Vicepresidèn- cia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat.

 

RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2016, de la Vicepresidèn- cia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es fixa termini per a la justificació de les bestretes de les subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2016, convocades mitjançant la Resolució de 22 de juny de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.