Actualitat

Ves enrere Publicada la convocatòria del Programa Alba d’atenció a dones víctimes de la prostitució

Publicada la convocatòria del Programa Alba d’atenció a dones víctimes de la prostitució

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució per la qual es convoquen els acords d’acció concertada per a la gestió, per entitats d’iniciativa social del Programa Alba, d’atenció psicosocial itinerant i de recursos per a l’eixida de dones víctimes d’explotació sexual d’àmbits de prostitució i/o tràfic, així com els seus fills i filles menors que convisquen amb elles.

Aquests concerts entraran en vigor l’1 de setembre de 2023 fins al 31 d’agost de 2025, amb possibilitat de pròrroga, per a la qual cosa es destinarà un import total màxim de 2.648.212 euros.

Poden optar a aquests concerts les entitats d’iniciativa social de la Comunitat Valenciana entre les quals es consideren fundacions, associacions, organitzacions de voluntariat i altres entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats de serveis socials. Així mateix, es consideren incloses les societats cooperatives qualificades d’entitats sense ànim de lucre, segons la seua normativa específica.

Amb aquesta convocatòria es prorroga aquest servei posat en marxa fa any i mig per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a ajudar les dones a eixir de les xarxes que les exploten, mitjançant actuacions socials, jurídiques, psicològiques, de cerca d’ocupació i de caràcter formatiu.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del dimarts, 20 de juny, fins dimarts que ve, 4 de juliol, a través daquest enllaç.

La directora general de l’Institut Valencià de les Dones, Maria Such, ha informat que el Programa Alba d’atenció a dones víctimes d’explotació sexual de l’àmbit de la prostitució o el tràfic “ha atés, des que es va posar en funcionament l’octubre de 2021, més de 2.000 dones a la Comunitat Valenciana”, unes xifres que demostren “la necessitat d’aquest programa”, que té com a objectiu l’atenció integral perquè aquestes dones “puguen eixir d’aquest context i construir el seu projecte de vida independent”.

En aquest sentit, ha destacat la tasca que duen a terme les professionals que integren els equips del programa, no només per les atencions que ofereixen en les oficines, sinó també per les eixides que fan les unitats mòbils que es desplacen a les zones on es duen a terme activitats d’explotació sexual per a fer la detecció i acompanyar aquestes dones, “sempre en un equilibri amb l’atenció directa”.

Programa Alba

L’objecte del Programa Alba és l’atenció en àmbits de prostitució i/o tràfic i amb els fills i filles menors que acompanyen aquestes dones, que es troben a la Comunitat Valenciana.

L’atenció professional especialitzada té un caràcter ambulatori i itinerant i es pot prestar en l’espai físic que siga seu del programa o bé de manera itinerant, quan facilite així la detecció, el contacte i el procés d’intervenció amb les víctimes.

Té com a objectiu atendre les dones en situació d’explotació sexual, fent un acompanyament professional, cobrint les seues necessitats bàsiques de manera temporal i oferint alternatives en el procés d’assolir la seua promoció i apoderament per a eixir d’aquest entorn, i la seua autonomia personal i econòmica.

Els concerts estan convocats en tres lots, un per cada província de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de garantir la proximitat de les persones usuàries a la demarcació territorial corresponent. Les entitats que s’oferisquen per a formalitzar el concert d’aquest programa es podran presentar a un, dos o als tres lots establits, sempre que reunisquen les condicions i els requisits previstos per a cadascun d’aquests lots.

Equips de treball

Els equips, un en cada província, estan integrats per un total de 30 professionals. Cadascun d’aquests equips està format per una persona coordinadora; dues treballadores socials; dues educadores socials; una psicòloga; una advocada; una integradora social; una dona supervivent amb formació en mediació, que assessora i acompanya l’equip, i una administrativa.

Les dones que entren en el Programa Alba reben assessorament i atenció social integral en tots aquells aspectes que necessiten i que promoguen la seua promoció personal i social, l’accés i la inserció en els recursos comunitaris per a eixir de la situació d’explotació sexual.

La intervenció també inclou atenció psicològica per a promoure aquells factors de resiliència que els permeten realitzar un projecte vital satisfactori per a elles. També es treballa l’adquisició d’habilitats prelaborals i de qualificació professional, a més d’oferir-los atenció jurídica.

D’altra banda, també s’hi desenvolupen accions de sensibilització i prevenció de l’ús de la prostitució, i es treballa coordinadament amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, la Fiscalia o els jutjats, en aquells casos en els quals es detecten situacions que puguen ser constitutives de delicte. En aquests casos, es preveu oferir a les dones víctimes acompanyament especialitzat i acolliment immediat en la xarxa residencial de dones víctimes.

El programa ofereix també allotjament immediat a les dones en cas que no el tinguen i vulguen abandonar la situació d’explotació en la qual viuen. En aquests casos, se’ls explica la seua situació legal i les possibilitats que tenen, i se les acompanya en el procés d’eixida de l’estat en el qual es troben, utilitzant els serveis existents en la xarxa pública, tant per a elles com per als seus fills i filles.