Actualitat

Ves enrere PUBLICACIÓ DEL DECRET 76/2020, DE 17 DE JULIOL, DEL CONSELL, D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I DE LA CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS A ENTITATS DEL TERCER SECTOR D’ACCIÓ SOCIAL PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA AMB LA POBLACIÓ GITANA PER LA COVID-19

PUBLICACIÓ DEL DECRET 76/2020, DE 17 DE JULIOL, DEL CONSELL, D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I DE LA CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS A ENTITATS DEL TERCER SECTOR D’ACCIÓ SOCIAL PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA AMB LA POBLACIÓ GITANA PER LA COVID-19

DECRET 76/2020, de 17 de juliol, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de la concessió directa de subvencions a entitats del tercer sector d'acció social per al desenvolupament de programes d'intervenció comunitària amb la població gitana per la COVID-19. [2020/5991]