Actualitat

Ves enrere PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE 2 DE JUNY DE 2021, DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN LES CANDIDATURES A LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI

PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE 2 DE JUNY DE 2021, DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN LES CANDIDATURES A LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI

De conformitat amb el Decret 101/2020, de 7 d'agost, del Consell, de desenvolupament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI, es procedeix a publicar la RESOLUCIÓ DE 2 DE JUNY DE 2021, DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES CANDIDATURES A LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

 Oportunament s'indicaran les dates per a l'elecció de les candidatures.