Actualitat

Ves enrere TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES AL CONSELL VALENCIÀ LGTBI

TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES AL CONSELL VALENCIÀ LGTBI

De conformitat amb el Decret 101/2020, de 7 d'agost, del Consell, de desenvolupament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI, es procedeix a publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, l'anunci de l'obertura del termini per a presentar candidatures al Consell Valencià LGTBI.

Informació sobre el procediment, documentació i accés a la tramitació electrònica:

 

Termini de presentació de candidatures: fins al 19 d'abril de 2021.