Actualitat

Ves enrere ORDRE 12/2016, de 13 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es regulen les bases per a la concessió de les subvencions per al desenvolupament de programes d’atenció de neces- sitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període estival i es fa pública la convocatòria per a l’exer - cici de 2016

ORDRE 12/2016, de 13 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es regulen les bases per a la concessió de les subvencions per al desenvolupament de programes d’atenció de neces- sitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període estival i es fa pública la convocatòria per a l’exer - cici de 2016