Actualitat

Ves enrere INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 23/2018, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 23/2018, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, este article establix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la que es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

 

Document de consulta pública prèvia.

 A fi de recaptar les aportacions i opinions de la ciutadania i de les entitats, aquestes es poden remetre a partir de l'endemà de la publicació del document de consulta en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través del següent formulari

Termini d'aportacions: des del dia 17 de juny de 2021 fins al dia 1 de juliol de 2021 (inclusivament)