Actualitat

Ves enrere INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D’ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUDES A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A FINANÇAR PROJECTES DE SUPORT A LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D’ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUDES A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A FINANÇAR PROJECTES DE SUPORT A LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

Amb data 18 de juny de 2020 s'ha publicat en el DOGV la Informació pública del projecte d'ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats sense ànim de lucre per a finançar projectes de suport a la igualtat en la diversitat.

 

De conformitat amb el que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'inicia l'obertura d'un període d'audiència i informació pública.

Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses per a la seua consideració a la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat, per correu electrònic a l'adreça: diversitat_participacio@gva.es amb l'assumpte "Aportacions al Projecte d'Ordre de Bases d'Ajudes per a Projectes d'Igualtat en la Diversitat."

Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, aquestes hauran d'especificar l'article i l'apartat del projecte a què es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar una proposta de redacció alternativa.

S'adjunta l'esborrany de l'ordre.

El termini de presentació finalitza el 10 de juliol de 2020 inclusiu.