Actualitat

Ves enrere INFORMACIÓ RELATIVA Al TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE LLEI VALENCIANA D'IGUALTAT

INFORMACIÓ RELATIVA Al TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE LLEI VALENCIANA D'IGUALTAT

El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania, així com de les organitzacions i associacions, amb anterioritat a l'elaboració d'un projecte normatiu, a fi que les potencials persones destinatàries de la norma i la ciutadania en general tinguen la possibilitat de participar i realitzar aportacions sobre això.


 

En compliment de l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte normatiu, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent (www.inclusio.gva.es) en què es demanarà l'opinió de totes les persones i de les organitzacions potencialment afectades per la futura norma sobre aquells aspectes que tenen relació amb aquesta.


 

En el present document, en concret es recull la següent informació:


 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa (projecte de llei).

b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.


 

A fi de recaptar les aportacions i opinions de la ciutadania i de les entitats, aquestes es poden remetre a partir de l'endemà al de la publicació del document de consulta en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, des de el dia 9 de març de 2021 fins al dia 8 de maig de 2021, tots dos inclusivament, a l'adreça de correu electrònic: tramitacio_lleiigualtat@gva.es


 

Aquesta fase és independent del tràmit d'audiència i informació pública previst en l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 

Document de consulta pública prèvia

• Publicat el dia 8 de març de 2021.


 

La directora general de l'Institut Valencià de les Dones,