Actualitat

« Ves enrere

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA LLETRA l) DE L'APARTAT 1 DE L'ARTICLE 169 DE LA LLEI 26/2018, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, DE DRETS I GARANTIES DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA LLETRA l) DE L'APARTAT 1 DE L'ARTICLE 169 DE LA LLEI 26/2018, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, DE DRETS I GARANTIES DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.