Actualitat

Ves enrere Correcció d’errades de l’Ordre 6/2020, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar projectes de suport a la igualtat en la diversitat

Correcció d’errades de l’Ordre 6/2020, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar projectes de suport a la igualtat en la diversitat

En data 12 de febrer es publicà en el DOGV, correcció d'errades de l'Ordre 6/2020, de 9 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar projectes de suport a la igualtat en la diversitat.