Actualitat

Ves enrere CONVOCATÒRIA D'AJUDES EN MATÈRIA DE IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2020

CONVOCATÒRIA D'AJUDES EN MATÈRIA DE IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2020

INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÓRIA D'AJUDES EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER AL 2020 I LA SEUA TRAMITACIÓ.

1.- RESOLUCIÓ.

2.- El tràmit de presentació és exclusivament TELEMÀTIC per mitjà del següent ENLLAÇ PROP.

3.- El plaç de presentació és del 3 de gener al 3 de febrer de 2020 ambdòs inclosos.

4.- INDICACIONS per a les entitats 2020.