Actualitat

Ves enrere CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L'EL·LABORACIÓ DEL REGLAMENT DE LA LLEI 23/2018, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L'EL·LABORACIÓ DEL REGLAMENT DE LA LLEI 23/2018, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, aquest article establix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la que es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

S'oferix, en document a peu de pàgina, la Llei 23/2018 aprovada a desenvolupar, així com altre document sobre els diferents aspectes del Reglament, a fi de facilitar la seua comprensió i valoració.

Termini d'aportacions: Fins al dia 11 de gener (inclusivament).

Forma de participació: Les aportacions s'enviaran al correu electrònic diversitat_participacio@gva.es.

 

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL REGLAMENT DE LA LLEI 23/2018, DE LA GENERALITAT, D'IGUALTAT DE LES PERSONES  LGTBI

Llei 23/2018, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI.
Llei 8/2017, de la Generalitat,  integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.

Decret 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.