Actualitat

Ves enrere Consell Valencià LGTBI

Consell Valencià LGTBI

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA LLISTAT PROVISIONAL D'ASSOCIACIONS LGTBI, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

D'acord amb el que es disposa en l'article 14.1 del Decret 101/2020, de 7 d'agost, del Consell, publicat en el DOGV Núm. 8884 de 17 d'agost de 2020, es dóna publicitat a la RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA LLISTAT PROVISIONAL D'ASSOCIACIONS LGTBI, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

Les persones interessades podran presentar al·legacions a aquest llistat a partir de l'endemà a la seua publicació.

L'aportació es realitzarà exclusivament de forma telemàtica mitjançant el següent enllaç:

El termini de presentació d'al·legacions finalitzarà el 4 de març de 2021, que serà l'últim dia per a la seua presentació.

 

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA EL LLISTAT DEFINITIU D'ASSOCIACIONS LGTBI, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

D'acord amb el que es disposa en l'article 14.1 del Decret 101/2020, de 7 d'agost, del Consell, publicat en el DOGV Núm. 8884 de 17 d' agost de 2020, es dóna publicitat a la RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA EL LLISTAT DEFINITU D'ASSOCIACIONS LGTBI, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.