Actualitat

Ves enrere Centres d'envelliment actiu (CEA)

Centres d'envelliment actiu (CEA)

Definició

Els centres d’envelliment actiu (CEA) són centres diürns de caràcter ambulatori que presten atenció professional especialitzada i preventiva per a persones majors promovent l’envelliment actiu de manera saludable.
Es tracta d’un servei diürn i ambulatori que desenvolupa actuacions de prevenció, rehabilitació, assessorament i suport personal amb caràcter periòdic amb l’objectiu de contribuir a l’autonomia personal de les persones.

 

 

 

Objectius

 • Afavorir l’autoestima i la motivació de les persones majors.
 • Fomentar les relacions interpersonals i la comunicació i promoure la participació de les persones majors
 • Promocionar hàbits de vida saludable i optimitzar els actius de salut en el seu àmbit territorial.
 • Fomentar l’oci, la cultura i l’esport i promoure la inclusió digital i les relacions intergeneracionals del barri, i en general les relacions amb l’entorn social i cultural.
 • Previndre la deterioració física, emocional i cognitiva contribuint al manteniment de les seues capacitats.
 • Potenciar i visibilitzar les capacitats adquirides per l’experiència de les persones majors.
 • Previndre i identificar el maltractament, així com fomentar pràctiques de bon tracte.
 • Identificar i canalitzar situacions de soledat no triada.
 • Evitar i/o retardar la institucionalització social o sanitària de les persones majors.

 

Persones usuàries

Podrà ser usuària del centre la persona que reunisca els següents requisits:

 • Que tinga complits els 60 anys
 • Que gaudisca d’autonomia personal
 • Que, en qualsevol cas, mantinga les facultats funcionals.

 

Capacitat

En funció de les dimensions del centre.

 

Programes per àrees

 • Àrea de prevenció, manteniment de la salut i formació en hàbits saludables.
  • Educació i promoció de la salut mitjançant cursos i tallers formatius per al foment d’una nutrició equilibrada i sana, i xarrades informatives sobre estils de vida saludables, productes de suport, tràmits mèdics, etc.
  • Control i seguiment de l’exercici actiu.
  • Prevenció, manteniment i recuperació de funcionalitats mitjançant tallers d’enfortiment de sòl pelvià, equilibri, esquena sana, etc.
 • Àrea de rehabilitació preventiva.
  • Tractament preventiu de malalties cròniques que afavorisquen la disminució del dolor i el no agreujament d’aquestes, mitjançant l’aplicació de tècniques d’electroteràpia, termoteràpia, pressoteràpia, magnetoteràpia, massoteràpia, cinesiteràpia activa i passiva, estiraments musculars i exercicis terapèutics.
  • Estimulació, prevenció i millora de la deterioració cognitiva associada a l’edat mitjançant cursos i tallers d’entrenament cognitiu, atenció, percepció, comprensió, memòria, llenguatge, orientació, relaxació, control d’emocions, autoestima, etc., mitjançant eines professionals i/o mitjançant l’aplicació de tecnologies de la informació i de la comunicació. 
 • Àrea social i educativa.
  • Informació, orientació, assessorament, acompanyament i derivació davant de situacions de vulnerabilitat o risc de patir-la.
  • Prevenció i detecció de situacions de soledat no desitjada.
  • Promoció del bon tracte i detecció i prevenció de maltractaments, i sensibilització en matèria d’igualtat de gènere.
  • Entrenament en competències digitals, formació en tecnologies de la informació i de la comunicació i eliminació de la bretxa digital. 
  • Foment de les relacions interpersonals i la comunicació.
  • Participació en programes comunitaris, culturals, intergeneracionals i de foment del voluntariat social.
  • Sensibilització, informació i formació en matèries importants i/o vitals per a les persones majors com ara mort digna, procés de duel, testaments, pensions etc.
 • Àrea d’activitats fisicoesportives
  • Activitat física per al manteniment del bon estat físic i mental, així com la recuperació funcional i terapèutica de capacitats motores.
 • Àrea de tallers ocupacionals i d’oci i convivència.
  • Activitats culturals, arts i oficis, oci personal, col·lectiu i comunitari.
 • Serveis externs:
  • Podologia
  • Perruqueria
  • Cafeteria
  • Servei de menjador

 

Mapa de centres de persones majors

Documentació d'interés

Listado documentos