Actualitat

MODELS DE MEMÒRIA CONTRACTE PROGRAMA 2023

Memòria Tècnica justificativa de les activitats realitzades en la línia T1131 - Atenció Primària de caràcter Bàsic Memòria Tècnica justificativa de les activitats realitzades en la línia T1132 -...

Ampliació termini propostes Premi "Isabel Ferrer" 2023

S'amplia el termini per a la presentació de propostes de candidatures al Premi Isabel Ferrer en la seua edició de 2023, amb data límit el 8 de febrer de 2023. Més informació  

MODIFICACIÓ DE TERMINIS DE LES CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE DIVERSITAT FUNCIONAL 2023

Es modifiquen els terminis de presentació de sol·licituds de subvencions per al 2023 de les convocatòries següents: Subvencions per a realitzar projectes de vida independent a través d'itineraris...

Ajudes a programes de servicis socials especialitzats per a persones amb diversitat funcionalt

Publicació de tutorial per a emplenar la memòria i els annexos de la sol·licitud A l'enllaç de les ajudes i subvencions, programes de servicis socials especialitzats per a persones amb diversitat...

Premis "Isabel Ferrer"

A la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones, de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, li correspon, entre altres funcions, la promoció i execució de mesures per a fer...

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE VIDA INDEPENDENT A TRAVÉS D’ITINERARIS INDIVIDUALITZATS PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL. 2023

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2022 de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici 2023 les subvencions per a...

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ESTADES VACACIONALS 2023

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen les ajudes per a la realització d’estades vacacionals per a...