Logo Generalitat


Oltra: 'El conveni d'Igualtat amb la Diputació de València serveix per a construir el Sistema de Serveis Socials públic en aquesta província'

  • Mónica Oltra i Toni Gaspar signen un protocol que dota d'un marc estable la col·laboració entre administracions per a consolidar 'la quarta pota' de l'estat de benestar
  • El protocol inclou la construcció i reforma de centres, el finançament dels serveis d'atenció primària i la formació del personal

(09/06/2021) - Mónica Oltra i Toni Gaspar signen un protocol que dota d'un marc estable la col·laboració entre administracions per a consolidar "la quarta pota" de l'estat de benestar
- El protocol inclou la construcció i reforma de centres, el finançament dels serveis d'atenció primària i la formació del personalLa vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha informat que el seu departament col·laborarà amb la Diputació de València per a "construir un sistema de serveis socials públic a la província", garantint el dret de totes les persones a accedir a aquests serveis en condicions d'igualtat, equitat i justícia.

Així ho ha manifestat després de signar junt amb el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, un protocol amb el qual es compleix la Llei de serveis socials inclusius i que se suma als ja signats amb la Diputació d'Alacant i la Diputació de Castelló.

La vicepresidenta ha destacat que, després de sis anys col·laborant, la signatura d'aquest acord és "una pas molt important amb el qual donem a aquesta col·laboració entre la Diputació, les entitats i la Conselleria un marc normatiu conforme a la Llei valenciana de serveis socials inclusius que és perdurable en el temps".

"Es tracta de construir entre totes les administracions un sistema públic de serveis socials fort, que siga aqueixa "quarta pota" per a l'estat del benestar juntament amb la sanitat, l'educació i el sistema públic de pensions i que tinga, a més, unes infraestructures dignes" que estan contemplades en el Pla Convivint, ha afirmat.

La vicepresidenta ha assenyalat que una altra part important d'aquest acord és que regula com serà el finançament dels serveis socials d'atenció primària, que estan situats als ajuntaments i les mancomunitats i que són "la primera porta d'entrada al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials", de manera que la Diputació dotarà de finançament els municipis de fins a 5.000 habitants i la Generalitat es farà càrrec dels de més de 15.000 habitants.

Infraestructures d'acord amb el mapa de necessitats

Segons s'indica en el protocol subscrit, la col·laboració es tradueix en l'impuls al Pla d'infraestructures de serveis socials a la província de València, que inclou la construcció i reforma de centres d'atenció primària específica i atenció secundària, d'acord amb el mapa de necessitats.

D'aquesta manera, totes dues institucions participaran en el finançament de les noves infraestructures i equipaments de serveis socials mitjançant convenis de col·laboració a tres bandes entre la Generalitat, la Diputació i l'ajuntament o mancomunitat corresponent.

En el cas de la província de València contempla que cada àrea, a més de comptar amb un paquet bàsic de recursos per a majors, infància, persones amb diversitat funcional o salut mental, es tindrà en compte també la lluita contra el despoblament i els criteris d'equitat territorial com a mitjà per a contribuir a la fixació de les persones en el territori.

Les decisions sobre aquest pla es prendran conjuntament entre la Generalitat i la Diputació de València a través de les meses tècniques de coordinació i cooperació social.

Sistema Públic de Serveis Socials

El protocol estableix la col·laboració entre la Generalitat i la Diputació en la implantació del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials en el territori de la província de València.

Per a això, la Conselleria finançarà íntegrament les prestacions de la seua competència al conjunt dels municipis de la província; a més, es farà càrrec de les despeses de personal i les prestacions competència dels ajuntaments en els municipis de més de 15.0000 habitants, a excepció de les quanties que corresponga aportar per aquests.

Per part seua, la Diputació de València finançarà, com a mínim, el 90% del mòdul dels municipis de 15.000 habitants o menys. En concret, en 2021 les quantitats seran del 92% per al personal i les prestacions no competència de la Generalitat.

Per una altra part, amb la finalitat de garantir la qualitat de l'atenció prestada a través d'aquests serveis, la Diputació participarà en aquells espais d'estudi que es generen específicament en el Laboratori de Serveis Socials de la Ribera Alta.

A més, la Diputació participarà en els treballs que està duent a terme la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a la preparació del decret que definirà les tipologies de centres i serveis, en concret en aquelles que afecten les realitats rurals.

Finalment, mitjançant aquest protocol la Generalitat incorporarà els plans anuals en matèria de formació de les diputacions provincials en un pla quadriennal autonòmic de formació de les persones professionals del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, segons objectius i metes comunes al qual s'afegiran, a més, la resta de departaments autonòmics i/o administracions amb competències en la matèria.


Pàgina web: https://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat