IgualaT

IgualaT

L'Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi 2019-2024 comprén un total de 15 objectius estructurats en sis línies estratègiques: sensibilització, prevenció, detecció i denúncia, atenció, memòria i coordinació. Per a avançar en totes elles, i en particular en l'atenció a les víctimes de situacions de discriminació i delictes d'odi, naix el servei IgualaT

 

Què és IgualaT?

IgualaT és un servei públic d'informació, primer assessorament i orientació a les víctimes o persones relacionades amb situacions discriminatòries i delictes d'odi, així com qualsevol situació que poguera implicar la vulneració del principi d'igualtat de tracte.

Són destinataris del servei tots aquells col·lectius que pateixen discriminació per raó del seu sexe, nacionalitat, origen racial o ètnic, edat, orientació sexual, identitat i expressió de gènere, grup familiar, desenvolupament sexual, diversitat funcional o discapacitat, religió o creences, idees polítiques, pobresa, llengua, cultura, malaltia, estètica o cos. Per tant, s'atendran les situacions de discriminació que patisquen, entre altres, persones amb diversitat funcional o discapacitat, migrants o d'origen migrant i refugiades, gitanes, LGTBI, persones amb malalties que causen estigma social o amb físic no normatiu, persones sense llar o en situació de pobresa, minories religioses i minories lingüístiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

El servei es presta des d'una oficina situada en la Comunitat Valenciana, a la qual s'accedeix exclusivament per mitjans telefònics o telemàtics.

 

Prestacions

El servei IgualaT compta amb un equip multidisciplinari de persones professionals amb experiència i formació en la matèria, que ofereix les següents prestacions de manera gratuïta:

·         Informació, assessorament i orientació a les persones usuàries sobre les situacions discriminatòries i delictes d'odi de les quals pogueren ser víctimes, o amb les quals pogueren tindre algun tipus de relació.

·         Derivació de les persones usuàries als recursos pertinents, públics o privats.

·         Elaboració de protocols de coordinació entre les diferents institucions públiques, així com amb les entitats privades que corresponga.

·         Seguiment individualitzat dels casos o incidents dels quals es tinga coneixement.

·         Recopilació de dades de situacions discriminatòries i delictes d'odi, amb finalitats estadístics públics i per a l'elaboració d'informes.

·         Manteniment d'un registre de situacions de discriminació i delictes d'odi.

·         Elaboració de materials didàctics o formatius.

·         Elaboració i actualització d'un directori de recursos.

 

Com contactar amb IgualaT

Telèfon gratuït: 900 108 655

Correu electrònic:  igualat@gva.es 

Whatsapp: 676 322 559

Horari d'atenció (dies laborals):

-       De dilluns a divendres, de 10h a 14h.

-       Dimarts, dimecres i dijous, de 16h a 19h.

 

 

* El servei IgualaT es presta a través de la modalitat d'acords d'acció concertada amb entitats privades d'iniciativa social. En aquest cas l'entitat gestora és la Fundació Secretariat Gitano