Actualidad

AGENCIA AMICS

Resolucion de 30 de mayo por la que se convocan para el ejercicio 2016 subvenciones destinadas a entidades locales para Agencias AMICS Resolucion de 30 de mayo por la que se convocan poara el...

AGENCIAS AMICS

BASES REGULADORAS Orden 5/2016 de 9 de marzo por la que se convocan las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Agenicas AMICS

Convocatòria ajudes per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes per a dones en situació o risc d'exclusió social

Publicada en el DOCV la convocatòria per a l'execerci 2016 d'ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació o risc d'exclusió social.