Campanya de difusió de Servicis Socials

Novetats

Ajudes nominatives per a Centres i Programes de Serveis Socials la titularitat dels quals ostenten les entitats locals per a el exercici 2016

DEFINICIÓ Finançament de centres i programes de ser veis socials que es detallen a continuació: SERVEIS SOCIALS GENERALS ...

Ajudes nominatives per a Centres i Programes de Serveis Socials la titularitat dels quals ostenten les entitats locals per a el exercici 2017

DEFINICIÓ Finançament de centres i programes de ser veis socials que es detallen a continuació: SERVEIS SOCIALS ENTITATS LOCALS ...

Ayudas nominativas para Centros y Programas de Servicios Sociales cuya titularidad ostentan las entidades locales para el ejercicio 2015

Ayudas nominativas para Centros y Programas de Servicios Sociales cuya titularidad ostentan las entidades locales para el ejercicio 2015.

Ajudes per al desenrotllament de programes d’atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període estival, per a l’any 2015

Definició Són ajudes dirigides als ajuntaments per a finançar programes d'atenció a menors pertanyents a famílies o unitats de convivència en...

Pensions no contributives

Pensions no contributives

Centres de participació ciutadana

Centres de participació ciutadana

Ajudes d'Emergència Social

Ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones, afectades per un estat de necessitat.