Visualització de contingut web

Publicacions de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere

Llibre d'estil per al bon ús de la imatge de la dona en els mitjans de comunicació.

Guia pràctica i senzilla dirigida al personal de l'Administració amb un doble fi, evitar l'ús sexista del llenguatge en els documents administratius i resoldre dubtes per mitjà de solucions no discriminatòries.

Estudi de las Dones de la Comunitat Valenciana a principis del segle XXI.

Guia de conciliació de la vida personal, familiar i laboral: consideracions generals. Orientació per a la seua implantació en las empreses.

Recomanacions per a un tractament informatiu adecuat en els mitjans de comunicació.

Publicació de l'estudi "Impacte psicosocial de la Violència de Gènere en les dones i els seus fills i filles, un estudi empíric a la Comunitat Valenciana".

Publicació del Protocol d'actuació per a l'atenció de les dones víctimes de la violència de gènere.

Des del segle XII dins a l'actualitat, Mercedes de la Fuente ens acosta en este llibre a 30 dones fascinants.

Las Mujeres Cuentan · XV Concurs Literari de narrativa per a dones - Any 2014.

Las Mujeres Cuentan · XIV Concurs Literari de narrativa per a dones - Any 2013.

Las Mujeres Cuentan · XIII Concurs Literari de narrativa per a dones - Any 2012.

Las Mujeres Cuentan · XII Concurs Literari de narrativa per a dones - Any 2011.

Las Mujeres Cuentan · XI Concurs Literari de narrativa per a dones - Any 2010.

Las Mujeres Cuentan · IX Concurs Literari de narrativa per a dones - Any 2008.

Las Mujeres Cuentan · VIII Concurs Literari de narrativa per a dones - Any 2007.

Las Mujeres Cuentan · VII Concurs Literari de narrativa per a dones - Any 2006.