Visualització de contingut web

Registre de titulars dŽactivitats, servicis i centres d'acció social

Objecte

En el Registre General dels titulars d’activitats d’acció social i dels centres i servicis d’acció social en la Comunitat Valenciana s’inscriuran:

  • Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, titulars de servicis i de centres d’acció social autoritzats.
  • Els servicis i centres d’acció social autoritzats.