Visualització de contingut web

Estructura

  • SECRETARIA AUTONÒMICA D'INCLUSIÓ I DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE LA IGUALTAT

Responsable: Alberto Ibáñez Mezquita

  • DIRECCIÓ GENERAL D'INCLUSIÓ SOCIAL

Responsable: Inmaculada Carda Isach

  • SUBDIRECCIÓ D'INCLUSIÓ SOCIAL

Responsable: Marta Echevarría Llombart

  • SERVEI D'ATENCIÓ A PERSONES MIGRANTS I CONVIVÈNCIA SOCIAL

Responsable: María Jesús Sancho-Miñana Sánchez

  • SERVEI D'INCLUSIÓ SOCIAL, DESENVOLUPAMENT COMUNITARI I VOLUNTARIAT

Responsable: Margarita Oliver Castelló

  • SERVEI DE PRESTACIONS INCLUSIVES

Responsable: Teresa Díaz Galindo

  • SERVEI DE GESTIÓ DE PROGRAMES EUROPEUS I ESTATALS

Responsable: Francisco Javier Gutiérrez Tordera