novetats

Consell Valencià LGTBI

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA LLISTAT PROVISIONAL D'ASSOCIACIONS LGTBI, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ...

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2021

En data de hui s'ha publicat en el DOGV la RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques...

Correcció d’errades de l’Ordre 6/2020, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar projectes de suport a la igualtat en la diversitat

En data 12 de febrer es publicà en el DOGV, correcció d'errades de l'Ordre 6/2020, de 9 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat...

Decret 14/2021, de 29 de gener, del Consell, de regulació del procediment d’emissió i renovació del títol i carnet de família nombrossa

En data de hui s'ha publicat en el DOGV el Decret 14/2021, de 29 de gener, del Consell, de regulació del procediment d'emissió i renovació del títol...

OBERTURA DEL TERMINI DE VOTACIÓ PER A L'ELECCIÓ DE LES CANDIDATURES A LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

En compliment del que es disposa en l'Article únic. Dos. 2 del DECRET 75/2020, de 17 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 5/2019, de 25...

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A l'ELABORACIÓ DEL DECRET PEL QUAL ES CREA UN ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ AMB ENTITATS I PERSONES MIGRANTS PER A ASSESSORAR I AVALUAR LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE MIGRACIÓ I ASIL

  El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú...

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLIQUEN LES CANDIDATURES PRESENTADES A LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

De conformitat amb el Decret 5/2019, de 25 de gener, del Consell, pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano, es procedeix a publicar la ...

RESOLUCIÓ DE SELECCIÓ DE LES ENTITATS QUE FORMARAN PART DEL CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓ DE 8 DE OCTUBRE DE 2020, DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL SE SELECCIONEN LES ENTITATS CIUTADANES QUE FORMARAN...

DECRET 101/2020, de 7 d’agost, del Consell, de desenvolupament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI

En data 17 d'agost de 2020 es publica en el DOGV el Decret 101/2020 , de desenvolupament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat,...

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020 , de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions...

POBLE GITANO - NORMATIVA

DECRET 75/2020, de 17 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 5/2019, de 25 de gener, del Consell, pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano. [2020/6008]

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA PER A MODIFICAR LA LLEI LLEI 23/2018, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI.

Amb data 15 de juliol de 2020 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de la proposta de modificació de de la Llei 23/2018, de 29 de novembre,...

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA PER A MODIFICAR LA LLEI 15/2008, DE 5 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, D'INTEGRACIÓ DE LES PERSONES IMMIGRANTS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Amb data 15 de juliol de 2020 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de la proposta de modificació de de la Llei 15/2008, de 5 de desembre,...

INFORMACIÓ RELATIVA Al TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 15/2008, DE 5 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, D'INTEGRACIÓ DE LES PERSONES IMMIGRANTS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Mostrant 1 - 20 de 93 resultats
Articles per pàgina 20
de 5